Oikeudenmukainen metropolihallinto

Sunnuntai 2.11.2014 klo 10:16

Oikeudenmukaisen Metropolin puolesta

”Metropolihallintoa pitää tarkastella tulevien vuosikymmenien ja kokonaisedun kannalta. Asukkaiden tasavertaisuus edellyttää vaalipiirejä Metropoli-vaaleihin. Vaalipiirien paikka-kiintiöitä määritettäessä on otettava asukasluvun ohella huomioon myös liitoskuntien maa-alojen suhde.

Ministeri Risikko on asettanut työryhmän selvittämään mm. maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvistä asioista vastaavan metropolivaltuuston kokoa, miten valtuuston vaali pitäisi järjestää, sekä miten alueellinen ja poliittinen edustavuus toteutuisivat siinä. Vaihtoehtoina on yksi iso vaalipiiri, tai alueen jakaminen useampaan vaalipiiriin. Riskinä näissä molemmissa malleissa on yhden väkirikkaan kunnan, Helsingin (43%), enemmän kuin mahdollisuus dominoida päätöksentekoa.

On tärkeää, että kuntien asukkailla on tulevaisuudessakin usko mahdollisuudesta saada äänensä kuuluviin ja etujensa tulevan valvotuksi myös näissä asioissa. Alueella on suuria ja vähäväkisiä kuntia, pieniä ja runsasväkisiä kuntia, sekä kaikkea siltä väliltä. Miten voimme taata asukkaiden etujen ja alueiden tasavertaisen kehittämisen? Paras ratkaisu on jakaa alue kuntakohtaisiin vaalipiireihin, joiden paikkakiintiöiden määrittelyssä huomioidaan kuntien erilaisuus. Metropolihallinnon välttämättömyyttä on perusteltu lähes yksin maankäyttöön liittyvillä kysymyksillä. Miksi siis maalla ei olisi roolia myös valtuustopaikkojen jaossa?

Paikkakiintiöissä tulee huomioida kunnan asukasluvun lisäksi myös sen maa-ala. Näin varmistetaan, että myös Helsingistä katsoen ”syrjäisemmät” ja vähäväkisemmät, eli keskeisen Uudenmaan kunnat saavat äänensä kuuluviin, sekä mahdollisuuden puolustaa oikeuksiaan Metropolivaltuuston päätöksenteossa asiaan kuuluvalla ja vähintään oikeutetuksi katsottavalla painoarvolla.

Petri Koivuniemi, Keski-Vantaan Kokoomus
Ann-Mari Patshijew, Itä-Vantaan Kokoomus

Kommentoi kirjoitusta.